Nie všetky krízy, ktoré sa udejú vo svete, skončia na titulných stránkach novín.

UNICEF reaguje aj na tieto mimoriadne udalosti, poskytuje ochranu a pomoc deťom, na ktoré by sa inak zabudlo. Našim cieľom je nula. Nula detí, ktoré budú potrebovať našu pomoc. Avšak v súčasnej dobe sú stále prítomné kruté a neúprosné krízy, milióny detí musia opustiť svoje domovy, sú vystavené násiliu, chorobám a zneužívaniu.

Chceme byť všade tam, kde je to najviac potrebné. Zakaždým, keď sa deti ocitnú v núdzi, vieme im kedykoľvek pomôcť.

Deti v kríze potrebujú našu podporu viac, ako kedykoľvek predtým. Spoločne môžeme dosiahnuť viac čistej vody, stravy a zdravotníckeho materiálu.

Váš príspevok dá týmto deťom nádej. 

Darujte dnes tam, kde je to potrebné a pomôžte, aby v každej situácií mali deti rovnakú šancu prežiť a prosperovať.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close