Výška vyzbieranej sumy: {{dynamicProperties.raisedAmount | number:0}}

Krízy, ozbrojené konflikty a iné humanitárne či prírodné katastrofy existujú aj blízko našich hraníc. Už nemôžeme povedať, že sa nás to netýka. Deti na Ukrajine sú konfliktom výrazne zasiahnuté a zaslúžia si, aby sme im pomohli uľahčiť ich životy.

Konflikt na východnej Ukrajine vstupuje do štvrtého roka. Tešili zo správ o utíchajúcom konflikte. Verili sme, že na Ukrajine zavládne skutočné prímerie. Nestalo sa tak.

Konflikt na Ukrajine hlboko zasiahol do života detí, vzal im nielen hmotné veci, ale aj pokoj, celistvú rodinu a priateľov.

Sme svedkami neviditeľnej krízy, na ktorú už väčšina ľudí na svete postupne zabúda. Počet detí, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc, sa zvýšil na 1 milión.

UNICEF Slovensko už od vypuknutia konfliktu na Ukrajine pomáha a chceme im pomáhať aj naďalej v ich neľahkej situácii. 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close